Croeso i Adran Athrawon e-Bug!

Adnodd addysgol am ddim i'w ddefnyddio yn y dosbarth a gartref yw e-Bug ac mae'n gwneud dysgu am ficro-organebau a lledaeniad, atal a thrin haint yn hwyl a hygyrch i bob disgybl.

Yn yr adrannau athrawon ceir cynlluniau gwersi manwl/taflenni gwaith hwyliog i ddisgyblion/gweithgareddau estyn/animeiddiadau/arddangosiadau o weithgareddau/cyflwyniadau MS PowerPoint i'ch helpu gydag elfennau anoddach microbioleg.

Mae'r holl weithgareddau a'r cynlluniau yn ategu'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae tudalennau disgyblion cynradd ac uwchradd yn ategu adnoddau'r athrawon drwy ddarparu gemau ar-lein, tudalennau adolygu a llawer mwy, i barhau â'r dysgu gartref.

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again