Hylendid Resbiradol

Yn yr adran hon mae'r disgyblion yn dysgu sut mae hylendid resbiradol gwael yn gallu arwain at ledaenu microbau a chlefydau. Gall microbau deithio hyd at 1m wrth i rywun disian unwaith!

Gall microbau deithio hyd at 1m mewn un tisian!

Mae'r disgyblion yn gweld ar raddfa fawr pa mor bell mae microbau'n teithio wrth disian a faint o bobl all gael eu heffeithio. Drwy gyfres o arbrofion, gwelir bod gorchuddio'ch ceg gyda hances wrth besychu a thisian yn helpu i atal lledaeniad haint.

Mae'r gweithgaredd estyn yn gofyn i'r disgyblion ystyried pa mor bell y gall firws ledaenu mewn wythnos. Gall y canlyniadau fod yn anhygoel!

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again