Hylendid Dwylo

Mae hylendid dwylo'n gallu lleihau absenoldeb mewn ysgolion gan fod hylendid dwylo da yn lleihau lledaeniad microbau a haint.

Yn y gwersi hyn mae'r disgyblion yn cynnal arbrawf i weld pa mor hawdd a phell mae microbau'n gallu lledaenu drwy ysgwyd llaw.

Bydd disgyblion yn gweld hefyd pa ddull golchi dwylo yw'r gorau drwy gynnal arbrawf neu brawf teg.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again