Aşılar

Bu bölüm, aşılama yoluyla hastalık önleme konusunu kapsar.

Bu etkinlikte öğrenciler aşıların enfeksiyonların yayılmasını önlemek için nasıl kullanıldığını görmek için bir simülasyonda yer alırlar.

Daha kabiliyetli öğrenciler için olan alternatif bir etkinlikteyse öğrenciler Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) kızamık aşısı verilerini inceler ve aşı mevcut olmasına rağmen kızamığın Afrika'da neden Avrupa'dakinden daha fazla çocuğu öldürdüğünü açıklamaya çalışırlar.

Ek etkinlik öğrencilerden, dünyanın belirli ülkelerini ziyaret etmek için hangi aşıların gerekli olduğunu ve bunun sebebini değerlendirmelerini ister.

 

 

 

 

 

border border
border