Mikroplara Giriş

Bu bölümde öğrenciler mikropların dünyasıyla tanıştırılır. Öğrenciler önce mikropların farklı çeşit ve şekillerini keşfeder ve sonra iyi ve kötü mikropları daha yakından inceler. Bir Microsoft Powerpoint sunumu ve 'Bir Mikrop Ne Kadar Büyüktür?' animasyonu bu zor konunun öğretiminde yardımcı olabilir.

Giriş niteliğindeki bu etkinlikte, öğrenciler etkileşimli bir kart oyunu yoluyla mikropların çeşitli çeşit tür ve şekillerine aşina olurlar.

Eşlik eden ek etkinlik, araştırma posterlerinin hazırlanması yoluyla öğrencinin mikrobik yapı bilgisini pekiştirir.

Alternatif olarak, öğrenciler mikrobiyolojinin tarih cetveliyle ilgili bir poster geliştirerek mikrobiyolojinin tarihini araştırmayı tercih edebilirler.

 

 

 

 

 

border border
border