El Hijyeni

El hijyeni mikropların ve enfeksiyonun yayılmasını azalttığı için el hijyeninin okullardaki devamsızlık oranını azalttığı görülmüştür.

El hijyeni derslerinde öğrenciler, sadece el sıkışarak bile mikropların ne kadar kolayca ve uzağa yayılabileceklerini gözlemlemek için bir deney yürütürler.

Öğrenciler aynı zamanda kendileri için, el yıkamak için hangi yöntemin en iyisi olduğunu bir deney veya bir uyum testi uygulayarak bulacaklardır.

 

 

 

 

 

border border
border