Antibiyotik Kullanımı ve İlaçlar

Antibiyotiğe dayanıklı mikroplardan kaynaklanan hastalıklar hastanelerimiz ve topluluklarımız için endişe verici bir sorun. Bu bölüm çeşitli ve bulaşıcı hastalıkların tedavisinde antibiyotik ilaçların kullanımını inceler.

Bu uygulamalı etkinlikte, asitler ve agar tabakalarındaki bazlar bakterileri ve antibiyotikleri temsilen kullanılmışlardır. Gruplar halinde, öğrenciler hasta örneklerinden alınmış bakteriler (asit ve agardaki gösterge) üzerinde birtakım antibiyotikleri (alkali çözeltiler) test ederler ve hastaların sağlanan listedeki hangi hastalığa yakalandığını belirlerler.

Ek etkinlik öğrencileri günümüzdeki antibiyotik kullanımıyla ilişkili konuları araştırmaya teşvik eder.

 

 

 

 

 

border border
border