Antybiotyki i Inne Leki

Zakazenia wywolane przez drobnoustroje oporne na natybiotyki sa aktualnie powaznym, narastajacym problemem w lecznictwie szpitalnym i pozaszpitalnym. Rozdzial ten porusza problem stosowania antybiotyków i innych leków w leczeniu róznych infekcji i chorób.

W przeprowadzanym doswiadczeniu uczniowie wykorzystuja dzialanie kwasów i zasad do obserwacji dzialania antybiotyków (roztwory zasadowe) na bakterie (kwasy i wskazniki na podlozu agarowym). Nastepnie uczniowie diagnozuja choroby na podstawie wyników hodowli drobnoustrojów i ich wrazliwosci na antybiotyki uzyskanych z materialów pobranych od pacjentów.

W cwiczeniu dodatkowym uczniowie przygladaja sie najbardziej aktualnym problemom antybiotykoterapii.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again