Antybiotyki i Inne Leki

Zakazenia wywolane przez drobnoustroje oporne na natybiotyki sa aktualnie powaznym, narastajacym problemem w lecznictwie szpitalnym i pozaszpitalnym. Rozdzial ten porusza problem stosowania antybiotyków i innych leków w leczeniu róznych infekcji i chorób.

W przeprowadzanym doswiadczeniu uczniowie wykorzystuja dzialanie kwasów i zasad do obserwacji dzialania antybiotyków (roztwory zasadowe) na bakterie (kwasy i wskazniki na podlozu agarowym). Nastepnie uczniowie diagnozuja choroby na podstawie wyników hodowli drobnoustrojów i ich wrazliwosci na antybiotyki uzyskanych z materialów pobranych od pacjentów.

W cwiczeniu dodatkowym uczniowie przygladaja sie najbardziej aktualnym problemom antybiotykoterapii.

 

 

 

 

 

border border
border