Roku higiēna

Izklāstītas roku higiēnas prasības, lai mazinātu stundu kavējumus skolās, jo pareiza roku higiēna mazina mikrobu un infekciju izplatīšanos.

2.1. nodaļas “Roku higiēna” ietvaros skolēni veic eksperimentus, kuros novēro mikrobu izplatību no viena cilvēka uz citu, vienkārši sarokojo-ties.

Skolēni arī paši noskaidros, kura roku mazgāšanas metode ir labākā, veicot eksperimentu vai publisku testu.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again