Roku higiēna

Izklāstītas roku higiēnas prasības, lai mazinātu stundu kavējumus skolās, jo pareiza roku higiēna mazina mikrobu un infekciju izplatīšanos.

2.1. nodaļas “Roku higiēna” ietvaros skolēni veic eksperimentus, kuros novēro mikrobu izplatību no viena cilvēka uz citu, vienkārši sarokojo-ties.

Skolēni arī paši noskaidros, kura roku mazgāšanas metode ir labākā, veicot eksperimentu vai publisku testu.

 

 

 

 

 

border border
border