Kaitīgs Mikrobi

1.3. nodaļā “Kaitīgie mikrobi” skolēni uzzinās par dažādajām kaitīgo mikrobu izraisītajām infekcijas slimībām.

Skolēniem jāiejūtas zinātnieku lomās un jāsagrupē dažādas slimības, noskaidrojot iespējamās problēmas. Veicot šo aktivitāti, skolēni sapratīs to, ka ne vienmēr noteikt un ārstēt slimību ir vienkārši.

Klases diskusija ir papildu aktivitātes mērķis. Skolēni spriež par to, vai “esam pārāk tīri” vai arī “neesam pietiekami tīri”.

 

 

 

 

 

border border
border