Esiet sveicinati "e-Bug" nodarbiba senioriem

"e-Bug" ir bezmaksas izglītības resursu kopa izmantošanai klasē vai mājās un māca par mikroorganismiem, infekciju izplatību, profilaksi un ārstēšanu visiem skolēniem patīkamā un saprotamā veidā.

nodarbība iepakojums     

Šajās skolotāju sadaļās ir iekļauti / izvērsti stundu plāni / jokiem pilnas skolēnu darba lapas / papildu nodarbības / animācijas / darbības demonstrējumi / prezentācijas MS PowerPoint formātā, lai izskaidrotu grūtākos mikrobioloģijas jautājumus.

Visas darbības un plāni ir izstrādāti tā, lai papildinātu valsts noteikto mācību plānu. Jaunāko un vecāko klašu skolēnu lappuses papildina skolotāju resursus, piedāvājot tiešsaistes spēles, mācību vielas atkārtošanas lappuses un vēl daudz ko citu, lai varētu turpināt mācības mājās.

 

 

 

 

border border
border