Vacsaínithe

Baineann Cuid 3.2 leis an gcaoi a gcuirtear cosc ar ghalair trí vacsaínithe.

Sa ghníomhaíocht seo glacann daltaí páirt in ionsamhladh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáidtear vacsaíní chun leathadh ionfhabhtuithe a chosc agus foghlaimíonn siad faoin tábhacht a bhaineann le himdhíonacht tréada.

I ngníomhaíocht mhalartach do dhaltaí atá níos cumasaí, déanann daltaí staidéar ar shonraí na hEagraiochta Domhanda Sláinte (EDS) ar vacsaíniú na bruitíní agus iarrann siad a mhíniú cén fath a mairíonn an bhruitíneach níos mó leanaí san Afraic ná san Eoraip d'ainneoin an vacsaín a bheith ar fáil.

Sa ghníomhaíocht bhreise iarrtar ar dhaltaí a chur in iúl cad iad na vacsaíní a bhfuil gá leo chun cuairt a thabhairt ar thíortha áirithe an domhain agus cén fáth.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again