Vacsaínithe

Baineann Cuid 3.2 leis an gcaoi a gcuirtear cosc ar ghalair trí vacsaínithe.

Sa ghníomhaíocht seo glacann daltaí páirt in ionsamhladh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-úsáidtear vacsaíní chun leathadh ionfhabhtuithe a chosc agus foghlaimíonn siad faoin tábhacht a bhaineann le himdhíonacht tréada.

I ngníomhaíocht mhalartach do dhaltaí atá níos cumasaí, déanann daltaí staidéar ar shonraí na hEagraiochta Domhanda Sláinte (EDS) ar vacsaíniú na bruitíní agus iarrann siad a mhíniú cén fath a mairíonn an bhruitíneach níos mó leanaí san Afraic ná san Eoraip d'ainneoin an vacsaín a bheith ar fáil.

Sa ghníomhaíocht bhreise iarrtar ar dhaltaí a chur in iúl cad iad na vacsaíní a bhfuil gá leo chun cuairt a thabhairt ar thíortha áirithe an domhain agus cén fáth.

 

 

 

 

border border
border