Sláinteachas Riospráide

Tá sé d'aidhm ag an gcuid seo a mhúineadh do dhaltaí gur féidir le sláinteachas dona riospráide leathadh miocrób agus galar a chur chun cinn. Is féidir le miocróib taisteal suas le 1m in aon sraoth amháin!

In 2.2 Sláinteachas Riospráide, feiceann daltaí ar scála mór cé chomh fada agus a thaistealaíonn miocróib nuair a ligeann siad sraoth agus an méid daoine a bhféadfadh sé dul i bhfeidhm orthu. Trí mheán sraithe turgnamh trialach, foghlaimeoidh daltaí gur féidir cosc a chur ar leathadh ionfhabhtuithe tríd an mbéal a chlúdach le ciarsúr páipéar nuair a dhéanann tú casachtach agus sraothartach.

Sa ghníomhaíocht bhreise, iarrtar ar dhaltaí machnamh a dhéanamh ar cé chomh fada agus a d'fhéadfadh víreas a leathadh laistigh de 1 seachtain amháin. Chuirfeadh na torthaí ionadh ort!

 

Acmhainní

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again