Sláinteachas Riospráide

Tá sé d'aidhm ag an gcuid seo a mhúineadh do dhaltaí gur féidir le sláinteachas dona riospráide leathadh miocrób agus galar a chur chun cinn. Is féidir le miocróib taisteal suas le 1m in aon sraoth amháin!

In 2.2 Sláinteachas Riospráide, feiceann daltaí ar scála mór cé chomh fada agus a thaistealaíonn miocróib nuair a ligeann siad sraoth agus an méid daoine a bhféadfadh sé dul i bhfeidhm orthu. Trí mheán sraithe turgnamh trialach, foghlaimeoidh daltaí gur féidir cosc a chur ar leathadh ionfhabhtuithe tríd an mbéal a chlúdach le ciarsúr páipéar nuair a dhéanann tú casachtach agus sraothartach.

Sa ghníomhaíocht bhreise, iarrtar ar dhaltaí machnamh a dhéanamh ar cé chomh fada agus a d'fhéadfadh víreas a leathadh laistigh de 1 seachtain amháin. Chuirfeadh na torthaí ionadh ort!

 

Acmhainní

 

 

 

 

border border
border