Sláinteachas Láimhe

Tá sé léirithe go laghdaíonn sláinteachas láimhe an ráta neamhláithreachta i scoileanna de bharr go laghdaíonn dea-shláinteachas láimhe scaipeadh na miocrób agus an ionfhabhtaithe.

In 2.1 Sláinteachas Láimhe, déanann daltaí turgnamh chun breathnú ar an gcaoi a bhféadann miocróib leathadh ó dhuine go duine trí chroitheadh lámh.

Feicfidh daltaí é seo iad féin trí thurgnamh nó tástáil chothrom a chur i gcrích chun an modh is fearr chun na lámha a ní a fháil amach.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again