Miocrorgánaigh Réamhrá

Sa chuid seo cuirtear daltaí ar an eolas faoi dhomhan iontach na miocrób. I dtosach báire déanann daltaí iniúchadh ar chineálacha agus cruthanna éagsúla na miocrób agus níos déanaí déanann siad scrúdú dian ar mhiocróib úsáideacha agus dhíobhálacha. D'fhéadfadh cur i láthair Microsoft Powerpoint agus an bheochan 'Cé chomh Mór is atá Miocrób?' cuidiú le teagasc an ábhair dheacair seo.

Sa ghníomhaíocht bhunúsach seo, téann daltaí i dtaithí ar na cineálacha agus na cruthanna de mhiocróib atá ann trí mheán cluiche cártaí idirghníomhaigh, oideachasúil.

Treisíonn an ghníomhaíocht bhreise a ghabhann leis eolas daltaí ar struchtúr miocróbach trí iarraidh orthu póstaeir taighde a ullmhú

Mar rogha eile, féadfaidh daltaí taighde a dhéanamh ar stair na micribhitheolaíochta agus póstaer a chruthú faoi amlíne na micribhitheolaíochta.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again