Miocrorgánaigh Réamhrá

Sa chuid seo cuirtear daltaí ar an eolas faoi dhomhan iontach na miocrób. I dtosach báire déanann daltaí iniúchadh ar chineálacha agus cruthanna éagsúla na miocrób agus níos déanaí déanann siad scrúdú dian ar mhiocróib úsáideacha agus dhíobhálacha. D'fhéadfadh cur i láthair Microsoft Powerpoint agus an bheochan 'Cé chomh Mór is atá Miocrób?' cuidiú le teagasc an ábhair dheacair seo.

Sa ghníomhaíocht bhunúsach seo, téann daltaí i dtaithí ar na cineálacha agus na cruthanna de mhiocróib atá ann trí mheán cluiche cártaí idirghníomhaigh, oideachasúil.

Treisíonn an ghníomhaíocht bhreise a ghabhann leis eolas daltaí ar struchtúr miocróbach trí iarraidh orthu póstaeir taighde a ullmhú

Mar rogha eile, féadfaidh daltaí taighde a dhéanamh ar stair na micribhitheolaíochta agus póstaer a chruthú faoi amlíne na micribhitheolaíochta.

 

 

 

 

border border
border