Miocróib Dhíobhálacha

Cuid 1.3 : I Miocróib Dhíobhálacha, tugtar buneolas do dhaltaí ar na cineálacha éagsúla de ghalair ionfhabhtaíocha is miocróib dhíobhálacha is cúis leo.

Iarrtar ar dhaltaí gníomhú mar eolaithe agus raon galar a ghrúpáil faoi cheannteidil éagsúla chun aghaidh a thabhairt ar raon fadhbanna a d'fhéadfadh teacht chun cinn. Tríd an ngníomhaíocht seo a dhéanamh, foghlaimíonn daltaí nach mbíonn sé éasca i gcónaí galar a aithint agus a chóireáil.

Tá an ghníomhaíocht bhreise seo dírithe ar dhíospóireacht seomra ranga. Déanann daltaí taighde faoin dá thaobh den díospóireacht seo a leanas 'an bhfuilimid ró-ghlan nó an é nach bhfuilimid glan go leor?'

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again