Miocróib Úsáideacha

Cuid 1.2 : I Miocróib Úsáideacha, mínítear na tairbhí a bhaineann le roinnt miocrób trí scrúdú a dhéanamh ar na bealaí éagsúla ar a n-úsáidimid iad ar mhaithe linn féin.

Trí ghníomhaíocht déanta iógairt, feicfidh daltaí dóibh féin an chaoi a mbaintear úsáid as miocróib sa tionscal bia.

Spreagann an ghníomhaíocht bhreise daltaí chun a dturgnaimh a fhiosrú trí scrúdú a dhéanamh ar shaothrán iógairt faoi mhicreascóp agus na baictéir úsáideacha atá ann a fheiceáil dóibh féin.

De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again