Miocróib Úsáideacha

Cuid 1.2 : I Miocróib Úsáideacha, mínítear na tairbhí a bhaineann le roinnt miocrób trí scrúdú a dhéanamh ar na bealaí éagsúla ar a n-úsáidimid iad ar mhaithe linn féin.

Trí ghníomhaíocht déanta iógairt, feicfidh daltaí dóibh féin an chaoi a mbaintear úsáid as miocróib sa tionscal bia.

Spreagann an ghníomhaíocht bhreise daltaí chun a dturgnaimh a fhiosrú trí scrúdú a dhéanamh ar shaothrán iógairt faoi mhicreascóp agus na baictéir úsáideacha atá ann a fheiceáil dóibh féin.

De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.

 

 

 

 

border border
border