Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha (IGTanna)

Tá ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha ag méadú, go háirithe i measc daonra na n-aosach óig. Tá sí mar aidhm ag an gcuid seo daltaí a mhúineadh mar gheall ar conas is féidir le gníomhaíocht ghnéasach miocróib agus galar a scaipeadh.

I gCuid 2.3, Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha, múintear do dhaltaí go bhféadfadh miocróib dhíobhálacha fhéideartha aistriú go duine a bhfuil bá acu leis nó léi go han-éasca, i ngan fhios don bheirt acu. Déanann daltaí turgnamh ceimiceach chun a fháil amach cá mhéad duine a d'fhéadfadh a bheith ionfhabhtaithe i ngan fhios dóibh mar thoradh ar chaidreamh gnéis neamhchosanta agus conas is féidir linn cosc a chur air sin.

Tá an ghníomhaíocht bhreise seo bunaithe ar stiallghreannán. I ngach radharc den stiallghreannán, déanann an bheirt phríomh-charachtar, Amy agus Harry, roinnt cinntí maithe agus roinnt cinntí dona. Ansin, pléifidh na daltaí stuamacht na gcinntí seo agus an chaoi a mbaineann siad leo.

 

 

 

 

border border
border