Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha (IGTanna)

Tá ionfhabhtuithe gnéas-tarchurtha ag méadú, go háirithe i measc daonra na n-aosach óig. Tá sí mar aidhm ag an gcuid seo daltaí a mhúineadh mar gheall ar conas is féidir le gníomhaíocht ghnéasach miocróib agus galar a scaipeadh.

I gCuid 2.3, Ionfhabhtuithe Gnéas-Tarchurtha, múintear do dhaltaí go bhféadfadh miocróib dhíobhálacha fhéideartha aistriú go duine a bhfuil bá acu leis nó léi go han-éasca, i ngan fhios don bheirt acu. Déanann daltaí turgnamh ceimiceach chun a fháil amach cá mhéad duine a d'fhéadfadh a bheith ionfhabhtaithe i ngan fhios dóibh mar thoradh ar chaidreamh gnéis neamhchosanta agus conas is féidir linn cosc a chur air sin.

Tá an ghníomhaíocht bhreise seo bunaithe ar stiallghreannán. I ngach radharc den stiallghreannán, déanann an bheirt phríomh-charachtar, Amy agus Harry, roinnt cinntí maithe agus roinnt cinntí dona. Ansin, pléifidh na daltaí stuamacht na gcinntí seo agus an chaoi a mbaineann siad leo.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again