Εμβόλια

Η ενότητα 3.2 καλύπτει το θέμα της πρόληψης των λοιμώξεων μέσω του εμβολιασμού.

Σ’ αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές συμμετέχουν σε μια προσομοίωση, ώστε να δουν πως τα εμβόλια χρησιμοποιούνται στην πρόληψη της μετάδοσης των λοιμώξεων και να διαπιστώσουν τη σημασία της πληθυσμιακής ανοσίας.

Η επιπλέον δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να αξιολογήσουν ποια εμβόλια είναι απαραίτητα, για την επίσκεψη σε κάποιες χώρες και γιατί. 

 

Περιηγειθείτε στο Ελληνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

 

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again