Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει τους μαθητές με ποιο τρόπο η σεξουαλική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει στην μετάδοση μικροοργανισμών και ασθενειών.

Η ενότητα 2.3, Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ), διδάσκει στους μαθητές πόσο εύκολα δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους που αγαπάμε χωρίς να το ξέρει κανείς μας. Οι μαθητές διεξάγουν χημικά πειράματα, για να δουν πόσοι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν, εν αγνοία τους, από τη σεξουαλική επαφή  χωρίς προφυλάξεις, και πώς μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.

Μια σειρά από σκίτσα αποτελούν τη βάση της επιπλέον δραστηριότητας. Κάθε σκηνή της σειράς των σκίτσων δείχνει τους δύο κύριους χαρακτήρες, την Αιμιλία και τον Χάρη, να παίρνουν κάποιες καλές και κακές αποφάσεις. Οι μαθητές μετά συζητούν πόσο σωστές είναι αυτές οι αποφάσεις και πόσο γνώριμες τους είναι.

Η εναλλακτική δραστηριότητα στοχεύει στην ενθάρρυνση των μαθητών να διαμορφώσουν σαφή αντίληψη του κινδύνου των σεξουαλικώς μεταδιδομένων λοιμώξεων και να αναπτύξουν δεξιότητες στην διαπραγμάτευση της χρήσης προφυλακτικού. Χρησιμοποιώντας τα χλαμύδια ως παράδειγμα, οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την ευαισθησία του ατόμου στις λοιμώξεις και την πιθανή σοβαρότητα των συνεπειών, με την βοήθεια ιστοριών και αλληλεπιδραστικών κινουμένων σχεδίων.

Πηγές
  • Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Υλικό       
  • Χλαμύδια (Εναλλακτική δραστηριότητα)
  • Χλαμύδια (Εναλλακτική δραστηριότητα) Υλικό       

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again