Αναπνευστική Υγιεινή

Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει στους μαθητές, πως η κακή αναπνευστική υγιεινή μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση των μικροβίων και των ασθενειών.

Στην ενότητα 2.2 Υγιεινή Αναπνευστικού, οι μαθητές καταφέρνουν να παρατηρήσουν σε μεγάλη κλίμακα πόσο μακριά μεταφέρονται οι μικροοργανισμοί όταν φταρνίζονται και πόσα άτομα μπορούν να επηρεαστούν. Μέσω  κάποιων πειραμάτων, οι μαθητές μαθαίνουν ότι η κάλυψη του στόματος, όταν κάποιος βήχει και φταρνίζεται, βοηθά να προληφθεί η μετάδοση λοιμώξεων. 

Η επιπλέον δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να εξετάσουν πόσο μακριά μπορεί να μεταδοθεί ένας ιός σε μία (1) εβδομάδα. Τα αποτελέσματα μπορούν να είναι καταπληκτικά!

 

 

 

 

 

border border
border