Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί

Ενότητα 1.2: Επισημαίνεται στους μαθητές ότι δεν είναι όλοι οι  μικροοργανισμοί βλαβεροί,  εξετάζοντας τους τρόπους και τα μέσα, με τα οποία χρησιμοποιούμε ορισμένους οργανισμούς προς όφελός μας.

Μέσω της παρασκευής  γιαουρτιού, οι μαθητές παρατηρούν, από πρώτο χέρι, πώς οι μικροοργανισμοί  μπορούν να χρησιμεύσουν στη βιομηχανία τροφίμων.

Η επιπλέον δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να εξετάσουν, κάτω από το μικροσκόπιο, μία καλλιέργεια γιαουρτιού και να παρατηρήσουν μόνοι τους την παρουσία «χρήσιμων»  μικροβίων.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again