Η φυσική άμυνα του Σώματος

Η ενότητα 3.1 καλύπτει το θέμα της πρόληψης των ασθενειών, μέσω της φυσικής άμυνας του σώματος.

Πρόκειται για μια λεπτομερή παρουσίαση και παραστάσεις, που δείχνουν πως το σώμα καταπολεμάει βλαβερούς μικροοργανισμούς, σε καθημερινή βάση. Αυτή η ενότητα προσφέρει τις προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις, για τις τελευταίες δύο (2) ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού υλικού.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again