Η φυσική άμυνα του Σώματος

Η ενότητα 3.1 καλύπτει το θέμα της πρόληψης των ασθενειών, μέσω της φυσικής άμυνας του σώματος.

Πρόκειται για μια λεπτομερή παρουσίαση και παραστάσεις, που δείχνουν πως το σώμα καταπολεμάει βλαβερούς μικροοργανισμούς, σε καθημερινή βάση. Αυτή η ενότητα προσφέρει τις προαπαιτούμενες βασικές γνώσεις, για τις τελευταίες δύο (2) ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού υλικού.

 

 

 

 

border border
border