Βλαβεροί Μικροοργανισμοί

Ενότητα 1.3: Οι μαθητές εισάγονται σε διάφορα θέματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με βλαβερούς μικροοργανισμούς.

Οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως επιστήμονες και να ομαδοποιήσουν μια ποικιλία ασθενειών, δίνοντας επικεφαλίδες σύμφωνα με τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.  Με την εκτέλεση αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές διδάσκονται ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αναγνωρίσεις και να θεραπεύσεις μια ασθένεια. 

Η επιπλέον δραστηριότητα εστιάζει σε  συζήτηση στην τάξη. Οι μαθητές διερευνούν κάθε πλευρά της παρακάτω  αντιπαράθεσης «είμαστε υπερβολικά καθαροί ή όχι αρκετά καθαροί;»

 

 

 

 

border border
border