Αντιβιοτικά και Φάρμακα

Αυτή η ενότητα ερευνά τη χρήση αντιβιοτικών και φαρμάκων στη  θεραπεία διαφόρων ασθενειών και λοιμωδών νοσημάτων.

Σ’ αυτή την πρακτική δραστηριότητα χρησιμοποιούνται οξέα και βάσεις σε τρυβλία άγαρ αντί για βακτήρια και αντιβιοτικά, αντίστοιχα. Σε ομάδες, οι μαθητές ελέγχουν διάφορα αντιβιοτικά (όξινα διαλύματα) εναντίον βακτηρίων (δείκτης στο υλικό από άγαρ) που καλλιεργήθηκαν από υποθετικά δείγματα ασθενών και καθορίζουν ποια ασθένεια έχουν οι ασθενείς, από μία παρεχόμενη λίστα.

Η επιπλέον δραστηριότητα ενθαρρύνει τους μαθητές να ψάξουν σχετικά «καυτά» ζητήματα που έχουν να  κάνουν με τη χρήση των αντιβιοτικών σήμερα.

 

 

 

 

border border
border