Introduktion til mikroorganismer

I dette afsnit bliver eleverne introduceret til mikroorganismernes fantastiske verden. Først skal eleverne udforske de forskellige typer af mikroorganismer og deres former - dernæst skal de undersøge gavnlige og skadelige mikroorganismer. En powerpointpræsentation og animationen "Hvor stor er en mikroorganisme" kan anvendes som støtte.

I dette introduktionsafsnit lærer eleverne igennem et interaktivt kortspil om de forskellige typer af mikroorganismer og deres former.

Den tilhørende tillægsøvelse styrker elevernes viden omkring mikroorganismers struktur ved at skulle udforme plancher. Alternativt kan eleverne fordybe sig i mikrobiologiens historie ved at udforme en tidslinje som planche.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again