Skadelige mikroorganismer

Infektioner, der skyldes mikroorganismer, findes over hele verden. Afsnittet "Skadelige mikroorganismer" introducerer eleverne til de forskellige infektionssygdomme, der findes i verden på grund af skadelige mikroorganismer.

Eleverne skal agere forskere. De skal gruppere en række sygdomme under forskellige overskrifter og derefter forklare hvilke ligheder og forskelligheder i sygdommenes symptomer, der skal tages højde for ved diagnosticering og behandling. Ved at gennemføre denne aktivitet lærer eleverne, at det ikke altid er så ligetil at identificere og behandle en sygdom.

Formålet med tillægsøvelsen er at starte en klassediskussion. Eleverne undersøger et igangværende forskningsspørgsmål: "Er vi for rene eller ikke rene nok?"

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again