Brug af antibiotika og medicin

Sygdomme, der skyldes resistente mikroorganismer, udgør en bekymrende trussel for vores sygehuse og vort samfund. Dette afsnit undersøger brugen af antibiotika og medicin til behandling af forskellige infektionssygdomme og andre lidelser.

I denne praktiske aktivitet anvendes syrer og baser på agarplader til at repræsentere bakterier og antibiotika. I grupper tester eleverne en række antibiotika (alkaline opløsninger) på bakterier (syre og indikator på agar) "dyrket" fra patientprøver og bestemmer, hvilke sygdomme patienterne har udfra en udleveret liste.

Denne tillægsøvelse opfordrer eleverne til at undersøge relevante "hot topics" med betydning for antibiotikaforbruget idag.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again