Полезни микроби

Раздел 1.2 „Полезни микроби“ подчертава полезността на някои микроби, като разглежда различните начини, по които можем да ги използваме.

Посредством дейност по приготвяне на кисело мляко учениците наблюдават непосредствено как микробите могат да се използват в хранителната промишленост.

Допълнителната дейност насърчава учениците да проверят своите експерименти, като разгледат бактериална култура от кисело мляко под микроскоп и наблюдават лично наличието на полезни бактерии.

Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации на бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се ограничи нуждата от фотокопиране.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again