Респираторна хигиена

В този раздел учениците научават как в резултат на лошата респираторна хигиена се разпространяват микроби и заболявания. Микробите могат да изминат до 1 м при едно кихане!

В раздел 2.2 „Респираторна хигиена“ наблюдават в увеличен мащаб колко далеч се разпространяват микробите, когато те кихат, и колко много хора могат да бъдат засегнати. Чрез поредица от експерименти учениците научават, че като покриват устата си с хартиена кърпичка, когато кихат и кашлят, помагат за предотвратяване разпространението на инфекциите.

В рамките на допълнителната дейност учениците трябва да помислят колко далеч може да се разпространи вирусна инфекция за една седмица. Резултатите често са впечатляващи!

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again