Микробите-въведение

В този раздел на учениците се представя прекрасният свят на микробите. Най-напред учениците разглеждат различните видове микроби и техните форми, а след това проучват отблизо полезните и вредните микроби. При преподаването на тази трудна тема в помощ могат да бъдат презентацията в Microsoft Powerpoint и анимацията „Колко голям е един микроб?“.

С тази въвеждаща дейност учениците се запознават с различни групи и форми микроби чрез интерактивна учебна игра с карти.

Предвидената допълнителна дейност затвърждава знанията на учениците за структурата на микробите посредством изготвяне на изследователски постери.

Aлтернативна възможност е учениците да предпочетат да изследват историята на микробиологията, като изготвят постер, представящ хронологията на развитието на научна дисциплина.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again