Вредни микроби

Раздел 1.3 „Вредни микроби“ запознава учениците с разнообразните заразни заболявания, причинявани от вредните микроби.

Учениците трябва да подходят като учени и да разпределят редица заболявания в отделни групи, за да решат редица проблеми, които може да възникнат. Изпълнявайки тази задача, учениците научават, че невинаги е лесно да се диагностицира и лекува дадено заболяване.

 Централен елемент на тази допълнителна дейност е обсъждането в клас. Учениците следва да се подготвят за защита и на двете позиции в дебата „Дали сме твърде чисти или недостатъчно чисти?“

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again