Антибиотици и лекарства

Заболяванията, които се причиняват от устойчиви на антибиотици микроби, представляват тревожен проблем в нашите болници и общности. Този раздел разглежда използването на антибиотици и лекарства при лечението на различни заболявания и инфекциозни болести.

В тази практическа дейност са използвани киселини и основи в панички с агар, представляващи бактерии и антибиотици. Разделени на групи, учениците изпробват различни антибиотици (киселинни разтвори) върху бактерии (индикатор в агарова среда), отгледани от проби, взети от пациенти, за да определят от кое заболяване страда пациентът, като избират от списък със заболявания.

В рамките на допълнителната дейност учениците биват насърчавани да проучат актуални теми, свързани с използването на антибиотиците.

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again