Senior Vaksinimi

Kjo pjesë mbulon temën e parandalimit të sëmundjeve nëpërmjet vaksinimit.

Në këtë aktivitet nxënësit marrin pjesë në një simulim për të parë se si përdoren vaksinat për parandalimin e përhapjes së infeksioneve.

Në një aktivitet alternativ për nxënës më të aftë, nxënësit do të kontrollojnë të dhënat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për vaksinimin kundër lisë dhe do të mundohen të shpjegojnë se pse lia vret më shumë fëmijë në Afrikë sesa në Evropë përkundër ekzistimit të vaksinës.

Në aktivitetin shtesë kërkohet nga nxënësit që të vlerësojnë se cilat vaksina nevojiten kur vizitohen vendet e caktuara të botës dhe pse duhet marrë ato.

 

Shikoni kalendarin e vaksinimit në Britaninë e Madhe

  

Krahasoni kalendarin e vaksinimit në vende të ndryshme të Evropës!

Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve ka krijuar një mjet për të eksploruar kalendaret e imunizimit nëpër Evropë. Krahasoni kalendaret e vaksinimit midis dy vendeve evropiane ose kërkoni një sëmundje specifike dhe kërkoni vaksinimet në shumë vende të ndryshme. Gjithashtu, mund të kërkoni kalendarin sipas grup-moshës. Kyçuni në Programin e Vaksinave këtu: http://vaccine-schedule.ecdc.europa.eu/pages/scheduler.aspx.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again