Mikrobet e dobishme

Pjesa e e-Bug që mbulon mikrobet e dobishme thekson faktin se jo të gjitha mikrobet janë të dëmshme, duke ekzaminuar mënyrat dhe metodat e ndryshme nëpërmjet të cilave i përdorim ato në dobinë tonë.

Përmes aktivitetit të përgatitjes së jogurtit, nxënësit do të shohin nga afër se si mund të përdoren mikrobet në industrinë ushqimore.

Aktiviteti shtesë i inkurajon nxënësit që të vërtetojnë eksperimentin duke ekzaminuar kulturën mikrobike të jogurtit nën mikroskop dhe të vështrojnë vetë praninë e baktereve të dobishme.

Për të zvogëluar nevojën për fotokopjim, materialet për nxënës janë në dispozicion edhe në formatin MS PowerPoint për përdorim me projektor.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again