Mbrojtjet Natyrore të Trupit

A keni pyetur ndonjëherë pse nuk sëmuremi më shpesh meqenëse çdokund ka mikrobe të dëmshme? Përgjigja është se trupi ynë është shumë i mençur dhe ka shumë mbrojtje natyrale kundër sulmit mikrobik.

Kjo pjesë nuk përmban plan mësimor por do t’ju sigurojë juve si mësues informata bazike për imunitetin.

Gjithashtu, ekziston një prezantim dhe animacion i detajuar, të cilat ilustrojnë se si trupi lufton infeksionin në baza ditore dhe mund të përdoren si hyrje për dy pjesët e fundit të këtij materiali.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again