Higjiena respiratore

Kjo pjesë ka për qëllim t’i mësojë nxënësit se si higjiena e dobët respiratore mund të çojë në përhapjen e mikrobeve dhe sëmundjes. A e keni ditur që mikrobet mund të udhëtojnë deri në 1 m pas një teshtitjeje!

Nxënësit do të vështrojnë në shkallë të zmadhuar se sa larg barten mikrobet pas teshtitjes dhe sa njerëz mund të preken. Përmes një varg eksperimentesh, nxënësit do të mësojnë se mbulimi i gojës me faculetë gjatë kollitjes dhe teshtitjes ndihmon në parandalimin e përhapjes së infeksionit.

Aktiviteti shtesë kërkon nga nxënësit që të marrin në konsideratë se sa larg mund të përhapet një virus për 1 javë. Ky rezultat mund të jetë mahnitës!

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again