Higjiena e duarve

Është dëshmuar se higjiena e duarve e zvogëlon incidencën e mungesave në shkollë, meqenëse higjiena e mirë e duarve zvogëlon përhapjen e mikrobeve dhe infeksionit.

Në mësimet e higjienës së duarve nxënësit bëjnë një eksperiment për të vështruar se sa lehtë dhe sa larg mund të përhapen mikrobet, thjesht duke shtrënguar duart.

Nxënësit, po ashtu, nëpërmjet eksperimentit ose testit do ta zbulojnë se cila është metoda më e mirë për larjen e duarve.

 

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again