Programowa

Zawartosc Pakietu e-Bug – Odniesienia do Podstawy Programowej Gimnazjum, III Etap Edukacyjny, Klasy I – III  

 

 

 

BIOLOGIA

WYCHOWANIE DO ZYCIA W RODZINIE


 Zawartosc Pakietu e-Bug

Cele ksztalcenia – wymagania ogólne

Tresci nauczania –
wymagania szczególowe

Cele ksztalcenia – wymagania ogólne

Tresci nauczania – wymagania szczególowe

1. Drobnoustroje
1.1 Wprowadzenie

I, II, III, IV i V

II (1, 2, 3), III (3, 6, 7, 11), VI (3, 7, 8)

 

 

1.2 Dobre Mikroby

I, II, III, IV i V

II (1, 2, 3), III (6, 11), VII (7, 8)

 

 

1.3 Zle Mikroby

I, II, III, IV, V

III (3, 6, 7, 11), VII (1, 2, 3, 6, 8)

 

 

2. Szerzenie sie Infekcji
2.1 Higiena Rak

I, II, III, IV i V

II (3), III (6, 7, 11), VI (11(1)), VII (1, 3, 8)

 

 

2.2 Higiena Ukladu Oddechowego

I, II, III, IV i V

VI (4(1,3)), VII (1, 3, 8)

 

 

2.3 Choroby Przenoszone Droga Plciowa

I, II, III, IV i V

III (6, 11), VI (12(5)), VII (1, 3, 6, 7, 8)

III, IV, V

11, 12, 16

3. Zapobieganie Infekcjom
3.1 Naturalne Sily Obronne Organizmu

I, II, III, IV i V

VI (5(3), 6(1,2,3)), VII (1, 3, 8)

 

 

3.2 Szczepienia

I, III, IV, V

VI (5(3, 4), 6 (1,2,3)), VII (1, 3, 8)

 

 

4. Leczenie Infekcji
4.1 Antybiotyki i Inne Leki

I, II, III, IV, V

VII (1, 2, 3, 7, 8)

 

 

 

 

 

 

 

border border
border