Cluiche Bleachtaireachta e-BugSa Chluiche Bleachtaireachta e-Bug, is "Iniúchóirí Frídíní" iad na daltaí a fhreastalaíonn ar láthair "eachtra" a d'fhéadfadh miocróib a bheith bainteach leis. Bíonn rúndiamhar ag baint le gach misean ina mbíonn smaointe míchearta ag na priomhcharachtair faoin gcúis. Aimsíonn an t-imreoir an fhianaise a thagann trasna ar na smaointe seo agus de réir a chéile tríd na h-imeachtaí éagsúla, aimsíonn sé cad é príomhchúis na faidhbe , ag foghlaim faoi mhiocróib le linn an phróisis.

Misean 0: Oiliúint

Tugtar eolas don imreoir faoi choincheap agus dearadh an Chluiche Sinsearaigh, agus léirítear na gnéithe ábharacha a theastaíonn chun teacht ar réiteach do gach puzal sa mhisean.

Misean 1: Droch Bhaictéir ag an Chóisir Fulachta

Tháinig tinneas ar an Aisteoir Hugh Gaego tar éis an duais don aisteoir is fearr a bhuachan ag gradam scannáin. Creideann a gharda slándála Heracles Samson gur thug an chef, deartháir le h-aisteoir eile, ar theip air aon duais a fháil, nimh dó. Déanann an t-imreoir iniúchadh ar an chistin agus ar an seomra folctha ag lorg fianaise droch shláinteachas agus is féidir leis an t-imreoir cúis an ionfhabhtaithe a aimsiú chomh maith le fáthanna a léiríonn go bhfuil sláinteachas an-tábhachtach.

Misean 2: Nuair a théann Frídíní ar Fiáin

Ar fud na hEorpa faightear tuairiscí faoi ghalar nach féidir a leigheas ar an ngnáth bhealach. Níl éifeacht ag na h-antaibheathaigh is láidre fiú sa chás seo. Ar chúis éigin, tá an galar níos forleithne i roinnt áiteanna san Eoraip ná áiteanna eile. Tugann an t-imreoir cuairt ar shaotharlann phríomh-micribhitheolaí chomh maith le h-oifig dhochtúra i gceantar a bhfuil an galar ann. Trí nasc a aimsiú idir mí-úsáid antaibheathaigh agus cásanna den ghalar, faigheann an t-imreoir tuiscint ar fhrithsheasmhacht in aghaidh antaibheathaigh.

Misean 3: Níl aon Tairbhe le fáil as an gCearrbhachas

Iarrtar ar an t-imreoir iniúchadh a dhéanamh sa chás go mbuaileann tinneas an fhoireann peile iomlán agus táthar amhrasach gur d'aon turas a tharla sé. Ní mar a síltear a bítear agus cé go gceaptar go bhféadfadh an cóitseálaí a bheith i mbun caimiléireacht, faigheann an t-imreoir amach go mb'fhéidir gur miocróib is cúis leis an bhfadhb seo. Foghlaimíonn an t-imreoir faoin thábhacht an sláinteachas a bhaineann le buidéil uisce chomh maith leis na h-impleachtaí a bhaineann le cúrsa antaibheathaigh a fhágáil gan críochnú agus na fo-iarmhairtí a bhaineann le h-antaibheathaigh duine éigin eile a úsáid.


 

 

 

border border
border