Fælles Mål

Denne side indeholder Undervisningsministeriets Fælles Mål, som de beskrives i 2008/09. Vær opmærksom på evt. ændringer og meld dem gerne til cas.afd@ssi.dk

 


e-Bug indholdsfortegnelse

Undervisningsmål

1.     Mikroorganismer

1.1 Introduktion

 

Fælles mål

BIOs9at5; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9at3; BIOs9at1; BIOs9at2; BIOs9on1; BIOt8at5; BIOs9at4; BIOs9at7; BIOt9no5

1.     Mikroorganismer

1.2 Gavnlige mikroorganismer

 

Fælles mål

BIOs9at5; BIOs9ms4; BIOs9at1; BIOs9at2; BIOs9ba4; BIOt8at5; BIOs9at4;BIOs9at7;

BIO t9ms2; BIOt9ms3

1.     Mikroorganismer

1.3 Skadelige mikroorganismer

 

Fælles mål

BIOs9at5; BIOs9ms4; BIOs9at1; BIOs9at2; BIOs9ba4; BIOt8at5; BIOs9at4;BIOs9at7;

BIO t9ms2; BIOt9ms3

  1. Spredning af infektion

               

                2.1 Håndhygiejne

                2.1.a Eksperiment

                2.1.b Fotos

 

Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7

  1. Spredning af infektion

 

 

2.2 Luftvejshygiejne

 

Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7

  1. Spredning af infektion

 

2.3 Seksuelt overførte sygdomme

 

Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7

  1. Forebyggelse af infektion

 

3.1  Kroppens naturlige forsvar

 

3.2  Vaccinationer

Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7


Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7; BIOt8on4; BIOt9on4

  1. Behandling af infektion

 

4.1 Brug af antibiotika og medicin  

Fælles mål

BIOs9at2; BIOs9at3; BIO s9at4;BIOs9at5;

BIOs9at7; BIOs9at8; BIOs9ms4; BIOs9ba4;

BIOs9on1; BIOs9on4; BIOt8at5;BIOt8at7;

BIOt9at7; BIOt9ms7

 

Nøgle til Fælles mål:

Det sidste tal indikerer punktnummer under den pålydende overskrift

F.eks. betyder BIOs9at2 andet punkt under ”Arbejdsmåder og tankegange” i slutmålene for 9. Klasse i biologi

Der står:

”Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

”planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter i naturen og laboratorium” 

FORKORTELSER

S Slutmål

T Trinmål

Tallet efter S eller T indikerer klassetrinnet

NT Natur og teknik

BIO Biologi

no Den nære omverden

fo Den fjerne omverden 

sn Menneskets samspil med naturen 

at Arbejdsmåder og tankegange

on De levende organismer og deres omgivende natur 

ms Miljø og sundhed

ba Biologiens anvendelse

 

 

 

 

border border
border