Curriculum Links

Съдържаниие на пакета e-Bug Учебен планУчебен план по физика, химия и биология

Секция 1.1
Въведение към микробите

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
околен свят - 4 клас

Секция 1.2
Полезни микроби

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
околен свят -4 клас

Секция 1.3
Болестотворни микроби

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
околен свят и природа- 2/4 клас

Секция 2.1
Разпространение на инфекциите
Хигиена на ръцете

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
свят и природа - 2/4 клас

Секция 2.2
Разпространение на инфекциите
Респираторна хигиена

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
околен свят и свят и природа - 2/4 клас

Секция 2.3
Разпространение на инфекциите
Полово предавани инфекции(ППИ)

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
околен свят и свят и природа - 2/4 клас

Секция 3
Превенция от инфекции 
  1.  
    1. 3.1 Естествена защита на тялото

    2. 3.2 Ваксини

 

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

ръзка към национален учебен план
околен свят и свят и природа - 2/4 клас

Секция 4
Лечение на инфекциите 
Употреба на антибиотици и лекарства

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

ръзка към национален учебен план
околен свят и свят и природа - 2/4 клас

 

 

 

border border
border