Sveikiname prisijungus prie e-Bug mokytoju skilties!

e-Bug – tai nemokamas mokymo priemonių rinkinys, kurį naudojant klasėje arba namie mokymasis apie mikroorganizmus bei infekcijų paplitimą, prevenciją ir gydymą tampa visiems mokiniams prieinamu.

Visuose šiuose mokytojui skirtuose skyriuose rasite išsamių pamokų planų, įdomių mokinio darbo lakštų, papildomų užduočių, animacinių paveikslėlių, įvairios veiklos pavyzdžių, MS PowerPoint prezentacijų, kurios padės paaiškinti mokiniams sudėtingesnius mikrobiologijos aspektus.

Visa mokomoji veikla ir planai suderinti su nacionalinės švietimo programos turiniu. Jaunesniųjų ir vyresniųjų klasių moksleiviams skirti puslapiai internetiniais žaidimais, kartojimo ir kitokia medžiaga, kuri tinka naudoti mokantis namie, papildo mokytojams skirtus puslapius.

 

 

 

 

 

border border
border