junior banner
 

Croeso i e-Bug ar gyfer Ysgolion Cynradd

Defnyddiwch y dolenni ar y chwith i gyrchu a lawrlwytho pob adran o'r pecyn addysgu yn unigol neu cliciwch yma i lawrlwytho'r pecyn cyfan. Gall gymryd ychydig funudau.

Pecyn Cynradd   Microsoft Word icon    Adobe PDF icon

Mae llawer o'r taflenni disgyblion ar gael fel cyflwyniadau bwrdd gwyn hefyd i'w lawrlwytho i gyfyngu ar waith llungopïo.

Ewch i wefan y disgyblion i weld yr holl weithgareddau rhyngweithiol a chanllawiau adolygu sydd ar gael i ddisgyblion gartref. Mae'r holl adnoddau ar-lein yn trafod yr un deilliannau dysgu â'r pecyn, i'w defnyddio i ddysgu mewn ffordd hwyliog a rhyngweithiol.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again