junior banner
 

Faydalı Mikroplar

e-Bug'un Yararlı Mikroplar bölümü, kendi faydamız için belirli mikropları kullanışımızın çeşitli yollarını inceleyerek öğrencilere bütün mikropların zararlı olmadığını vurgular.

Ana etkinlik olan Maya Yarışları'nda, öğrenciler fermentasyon süreci yoluyla mayanın hamuru nasıl kabarttığını gözlemlemek için eğlenceli bir deney yürüterek mikropların gıda endüstrisinde nasıl değerlendirilebileceğini ilk elden gözlemlerler.

Gerekli fotokopi miktarını azaltmak için, bu bölüm için olan Öğrenci Notları beyaz tahta kullanımı için aynı zamanda MS Powerpoint sunumu biçiminde de mevcuttur.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again