junior banner
 

Solunum Hijyeni

Mikroplar tek bir hapşırıkta 1 metreye kadar ulaşabilir!

Solunum Hijyeni derslerinde öğrenciler, hapşırdıklarında mikropların ne kadar uzağa taşındığını ve kaç insanın etkilenebileceğini geniş ölçüde gözlemlerler.

Birtakım deneyler aracılığıyla, öğrenciler öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı bir mendille kapatmanızın enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardım ettiğini öğrenirler.

 

Kaynaklar
  • Solunum Hijyeni - komple paket     Microsoft Word icon    Adobe PDF icon
 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again