junior banner
 

Higiena w gospodarstwie

Gospodarstwo rolne jest cennym miejscem do prowadzenia zajęć oświatowych w sposób ciekawy i pozytywny. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z drobnoustrojami znajdującymi się w gospodarstwach rolnych, aby wizyty w nich były przyjemne i bezpieczne.

Zwierzęta hodowlane mogą przenosić drobnoustroje pożyteczne lub nieszkodliwe dla zwierząt, ale mogące wywołać choroby u ludzi. Przykładami szkodliwych drobnoustrojów są E. coli, Salmonella i Campylobacter.

Rozdział 2.4 „Higiena w gospodarstwie” uczy o obecności w gospodarstwie rolnym zarówno pożytecznych, jak i szkodliwych drobnoustrojów. Uczniowie dowiedzą się o zagrożeniach i pożytecznym wykorzystaniu drobnoustrojów obecnych w gospodarstwach rolnych w trakcie dyskusji w grupach (zajęć „społecznościowych”) oraz gry planszowej „Wycieczka na farmę”.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again