junior banner
 

Higiena w gospodarstwie

Gospodarstwo rolne jest cennym miejscem do prowadzenia zajęć oświatowych w sposób ciekawy i pozytywny. Konieczne jest jednak uświadomienie sobie zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z drobnoustrojami znajdującymi się w gospodarstwach rolnych, aby wizyty w nich były przyjemne i bezpieczne.

Zwierzęta hodowlane mogą przenosić drobnoustroje pożyteczne lub nieszkodliwe dla zwierząt, ale mogące wywołać choroby u ludzi. Przykładami szkodliwych drobnoustrojów są E. coli, Salmonella i Campylobacter.

Rozdział 2.4 „Higiena w gospodarstwie” uczy o obecności w gospodarstwie rolnym zarówno pożytecznych, jak i szkodliwych drobnoustrojów. Uczniowie dowiedzą się o zagrożeniach i pożytecznym wykorzystaniu drobnoustrojów obecnych w gospodarstwach rolnych w trakcie dyskusji w grupach (zajęć „społecznościowych”) oraz gry planszowej „Wycieczka na farmę”.