junior banner
 

Kaitīgie mikrobi

1.3. Nodaļā par “Kaitīgajiem mikrobiem” skolēni uzzinās par kaitīgo mikrobu izraisītajām slimībām.

Skolēni tiek rosināti ar klasesbiedriem pārrunāt to, kādā veidā daži mikrobi var būt kaitīgi, un to, kā viņi var sevi pasargāt no saslimšanas. Šīs stundas mērķis ir uzsvērt to, ka ne visas slimības izraisa mikrobi.

"Sliktās blusas izaicinājuma" burtu mīkla un krustvārdu mīkla palīdz atrast vārdus, kas saistāmi ar sliktajiem mikrobiem un slimībām.

Ja vēlaties, daudzi no skolēnu izdales materiāliem ir pieejami kā lejupielādējamas ekrāna prezentācijas, lai mazinātu vajadzību kopēt materiālus.