junior banner
 

Antibiotiku lietošana un medicīna

Kad, kāpēc un kā lietot antibiotikas - šis jautājums var mulsināt daudzus. Šis skolēnu diskusiju vingrinājums izskaidro antibiotiku un citu zāļu lietošanas pamatus, lai ārstētu dažādas slimības.

Skolēni iepazīst dažādus scenārijus, sekojot līdzi komiskam vienas dienas atainojumam Amijas un Harija dzīvē.

Diskusija klasē par katru scenāriju palīdz skolēniem izprast, vai viņi piekrīt vai nepiekrīt izteiktajiem apgalvojumiem. TS 4 darbojas kā skolotāja ceļvedis visas diskusijas laikā.