junior banner
 

Sár-Shraothanna

Is féidir le miocróib taisteal suas le 1m in aon sraoth amháin!

In 2.2 Sláinteachas Riospráide, cuirtear ar chumas daltaí a fháil amach ar scála mór, siamsúil cé chomh fada agus a thaistealaíonn frídíní nuair a ligeann siad sraoth.

Trí mheán sraithe turgnamh trialach, foghlaimeoidh daltaí gur féidir leo cabhrú le cosc a chur ar leathadh ionfhabhtuithe tríd a mbéil a chlúdach le ciarsúr páipéar nuair a dhéanann siad casachtach agus sraothartach.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again