junior banner
 

Sár-Shraothanna

Is féidir le miocróib taisteal suas le 1m in aon sraoth amháin!

In 2.2 Sláinteachas Riospráide, cuirtear ar chumas daltaí a fháil amach ar scála mór, siamsúil cé chomh fada agus a thaistealaíonn frídíní nuair a ligeann siad sraoth.

Trí mheán sraithe turgnamh trialach, foghlaimeoidh daltaí gur féidir leo cabhrú le cosc a chur ar leathadh ionfhabhtuithe tríd a mbéil a chlúdach le ciarsúr páipéar nuair a dhéanann siad casachtach agus sraothartach.